Alla nya kunder får 888 kr gratis i bonus hos 888 casino

Just nu får alla nya kunder hos 888 casino 888 kr gratis att spela för. Detta är ett ypperligt tillfälle att testa på 888 casino som är ett av världens största online casinos. Du får 888 kr utan att behöva göra en insättning så med andra ord finns det ingen risk i erbjudandet.

 

Läs mer om 888 kr gratis här

 

Det är viktigt att man läser på vilka regler och omsättningskrav som gäller för de 888 kr som du som ny spelare erhåller! För att förstå vad som menas med omsättningskrav så kan vi tipsa om att du läser vår artikel om omsättningskrav.

888 casino bonus

Om 888 online casino

888 online casino vill vara ett av världens bästa spelföretag när man pratar om både antal medlemmar och att man lyckas tillfredsställa dessa så att de är nöjda med sin spelupplevelse. 888 casino är ett av de största online casino som finns.  Man startade sin verksamhet online redan 1997  och har sedan dess haft mer än 25 miljoner människor som spelat deras spel online.

Vilka olika spelkategorier finns hos 888.com

De olika spel som finns är i huvudsak Bingo, Casino, Odds och Poker. Om vi tex tittar på 888 poker så är det, det snabbast växande pokerrummet i industrin och lockar tusentals pokerentusiaster från världens alla hörn dygnet runt. Du kan antingen spela online direkt i webbläsaren eller ladda ner programvaran.

888 casino bonus

Om vi pratar öppningsbonus så har du möjlighet att ta del av en grym 888 casino bonus! Förutom de 888 kr gratis som vi nämnt här ovan så har du även rätt till en casino bonus på 100 % på din första insättning upp till 140 euro! Därefter har du rätt till ytterligare bonusar på dina insättningar upp till en viss nivå. I casinot så kan du som mest utnyttja bonus på dina kommande insättningar upp till 900 Euro. För pokerspel så har du möjlighet att erhålla en bonus på 400 dollar.

Är du intresserad av liknande bonusar så hittar du alla våra erbjudanden här.

Villkor

Nedan följer villkoren gällande ”888 kr FreePlay” (Kampanjen). Kampanjen organiseras av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (”Arrangör”). Ditt deltagande i evenemanget kommer att tolkas som ditt godtagande av villkoren som anges här.

 1. Kampanjen är endast öppen för personer 18 år eller äldre. Arrangören eller tredje part kan när som helst uppmana dig att styrka din ålder och/eller din identitet. Om tillfredsställande bevis på ålder och/eller identitet inte kan uppvisas, diskvalificeras du från att delta i kampanjen.
 2. De som arbetar för (inklusive direktörer och tjänstemän) och eller vars släktingar arbetar för Arrangören och dotterbolag eller någon annan individ eller annat organ som har direkt eller indirekt samröre med Arrangörens spel som beskrivs nedan, dess datorsystem eller säkerhetssystem som används däri, kan inte delta i Kampanjen. Med ”släkting” menas här make eller maka, partner, förälder, barn eller syskon. Arrangören kommer inte i något fall att tilldela FreePlay eller vinster relaterade till FreePlay till sådan person, även om han eller hon deltar i kampanjen trots denna bestämmelse.
 3. Denna kampanj ska bara vara öppen för spelare som befinner sig i Sverige vid tiden för deras medverkan i Kampanjen. Arrangören kommer inte under några omständigheter att tilldela FreePlay (såsom denna beskrivs nedan) till en person som deltar i Kampanjen utanför Sverige, även om han eller hon deltar i Kampanj trots denna bestämmelse.
 4. Deltagande i kampanjen ska berättiga deltagarna att utnyttja FreePlay till ett värde av 888 kr i fyra av Arrangörens specifika spel.
 5. FreePlay Kommer endast att vara giltigt om den begärs inom 48 timmar efter att en begäran om FreePlay mottagits via e-post.
 6. FreePlay tilldelas endast till deltagare som gör en lyckad begäran via en certifierad e-postadress.
 7. Arrangören ska tilldela sådana deltagare 888 kr FreePlay delat lika mellan de fyra spelen (222 kr FreePlay per spel).
 8. 888 kr FreePlay kommer att tilldelas i enlighet med spelarens spelkontovaluta. Under denna FreePlay-kampanj har 888 kr FreePlay ett motsvarande kontantvärde av 132 $/104 €/84 £ i enlighet med växelkurs per den 22 november 2012.
 9. Hela FreePlay som krediteras en spelares konto måste användas inom 14 dagar, oanvända FreePlay kommer att tas bort från kontot därefter.
 10. FreePlay kan inte bytas mot kontanter och är begränsat till spel i de spel som Arrangören beslutar.
 11. Om FreePlay skulle resultera i en vinst på en eller fler av de gällande spelen ska följande gälla: för FreePlay-vinster gäller en maximal vinst om 5 € per spel, sammanlagt maximalt 20 €. FreePlay vinster räknas som en bonus och därmed gäller bonusomsättning och alla andra bonusvillkor enligt vad som avgörs i 888casinos bonusvillkor.
 12. Så snart alla FreePlay har använts av deltagaren ska vinsterna från dessa FreePlay krediteras deltagarens konto.
 13. Kampanjen börjar den 18 december 2012 och avslutas fyra veckor senare (kampanjperioden). Oavsett ovanstående förbehåller sig Arrangören rätten att helt efter efter eget gottfinnande att avsluta Kampanjen omedelbart när som helst. Arrangören förbehåller sig även rätten att efter eget gottfinnande förlänga kampanjperioden.
 14. Kampanjen ska ENDAST vara öppen för nya spelare som har öppnat ett användarkonto hos Arrangören för första gången under kampanjperioden men utan krav på att göra insättningar på detta konto (FreePlay tilldelas vid registreringen). För att undanröja alla tvivel så har befintliga spelare som har registrerat sig hos Arrangören före Kampanjperioden har inte rätt att delta i Kampanjen även om de registrerar sig på nytt under Kampanjperioden.
 15. I händelse av att Arrangören anser en deltagare missbrukar eller försöker missbruka Kampanjen genom bedrägligt beteende kan Arrangören efter eget godtycke förneka sådan deltagare FreePlay och/eller uttag av vinst som uppstått till följd av FreePlay, även efter att FreePlay-vinsten har tilldelats.
 16. Kampanjen är tillgänglig för spelare som använder den nedladdningsbara versionen och den versionen för spel direkt i webbläsaren på sin stationära eller bärbara dator i Sverige. Erbjudandet är inte tillgängligt via mobila enheter.
 17. För att vara berättigad till FreePlay måste alla deltagare registrera sig och göra en begäran för kampanjen och med korrekta personuppgifter (fullständigt namn, samt e-post och telefonnummer). Om Arrangören efter eget gottfinnande bedömer att någon av den registrerade informationen som en deltagare uppger för Arrangören är osann, ska denna deltagare inte vara berättigad till FreePlay-kampanjen.
 18. Alla deltagare har bara rätt att vara med en gång i Kampanjen och kan bara ta 888 kr FreePlay en gång. Dessutom får bara en person per hushåll delta i Kampanjen. Om Arrangören helt efter eget gottfinnande anser att en deltagare har missbrukat dessa villkor på något sätt, inklusive men utan begränsning till flerfaldiga registreringar till Kampanjen i syfte att få ytterligare FreePlay, eller har utfört någon handling i ond tro mot Arrangören, ska sådan deltagare uteslutas från Kampanjen och kan därför inte motta FreePlay.
 19. Alla deltagare måste alltid ha ett giltigt användarkonto hos Arrangören under Kampanjperioden. I det fall en deltagares användarkonto har stängts, blockeras eller att självuteslutning har skett under Kampanjperioden har denne deltagare inte rätt att vidare delta i FreePlay-kampanjen.
 20. Arrangörens beslut är slutgiltigt i alla frågor som berör tilldelning av FreePlay och relaterade vinster och kan inte komma i fråga för omprövning eller överklagas av någon deltagare eller utomstående part.
 21. Arrangören ska inte vara skyldigt att betala ut -vinster i den händelse en felaktig vinst sker på grund av buggar eller felaktigheter i Arrangörens spel, såsom detta bedöms av Arrangören helt efter eget gottfinnande.
 22. Genom att delta i Kampanjen godkänner varje deltagare utan reservationer dessa villkor som styr Kampanjen och utdelningen av FreePlay tillsammans med det normala ”Avtal för slutanvändare gällande webbplatser och tjänster drivna av 888 Group” (”EULA”) och Arrangörens vanliga ”Bonuspolicy” som gäller för kampanjen. I händelse av motstridiga uppgifter i Kampanjvillkoren och bestämmelser i EULA eller Bonuspolicyn, ska Kampanjvillkoren ha tolkningsföreträde.
 23. Genom att delta i Kampanjen går varje deltagare med på att friskriva och hålla skadeslös Arrangören, dess juridiska representanter, närstående bolag, dotterbolag, agenter och deras respektive funktionärer, direktörer, anställda och agenter från alla eventuella skador som åsamkats i samband med Kampanjen eller mottagandet av FreePlay.
 24. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera dessa villkor från tid till annan efter eget gottfinnande.
 25. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in, modifiera eller avbryta kampanjen om den enligt Arrangören inte genomförs så som specificerats.
 26. Dessa villkor och allt som berör dem ska styras av och följa lagarna i Gibraltar och ska uteslutande lyda under domsagan för Gibraltar.

Specifika villkor för Bonusen ”upp till 5 € per spel”:

Utöver att kunna utnyttja FreePlay i fyra spel kan deltagarna vinna upp till 5 € per maskin via FreePlay, dessa vinster anses vara en bonus.

 1. Bonusen och eventuella ackumulerade vinster kan tas ut först efter deltagaren har satsat ett belopp på totalt 30 gånger bonusens belopp.
 2. Arrangören förbehålles rätten att helt efter eget gottfinnande återkalla Bonusen och eventuella ackumulerade vinster från en deltagare som inte uppfyller insatskraven som nämns ovan inom 90 dagar.
 3. Spel på alla spel på 888casino kommer att bidra till insatskraven men vissa spel bidrar i större utsträckning än andra. Här följer en lista över varje enskild speltyps bidrag till satsningskraven: